Arhimede (287 î.Hr.-212 î.Hr.)

  Savantul grec (în greacă Αρχιμήδης) a fost unul dintre cei mai de seamă învăţaţi ai lumii antice. Realizările sale se înscriu în numeroase domenii ştiinţifice: matematică, fizică, astronomie, inginerie şi filozofie. Carl Friedrich Gauss considera că acesta şi Isaac Newton au fost cei mai mari oameni de ştiinţă din întreaga istorie a civilizaţiei umane.

  2) Johannes Kepler (1571-1630)

  A elaborat legile mişcării planetare şi a pus bazele mecanicii cereşti. El este personalitatea centrală a revoluţiei din astronomie care a avut loc la începutul secolului al XVII-lea, când teoria heliocentrică avansată de Copernicus, cu o jumătate de secol în urmă, a fost susţinută de descoperirile şi argumentaţia lui Galilei.

3)   Blaise Pascal (1623-1662)

  A fost un matematician, fizician şi filosof francez având contribuţii în numeroase domenii ale ştiinţei, precum construcţia unor calculatoare mecanice, consideraţii asupra teoriei probabilităţilor, studiul fluidelor prin clarificarea conceptelor de presiune şi vid. În urma unei revelaţii religioase, în 1654, abandonează matematica şi ştiinţele exacte şi îşi dedică viaţa filozofiei şi teologiei.

4)   Isaac Newton (1643 – 1727)

  Fizician şi matematician englez, considerat unul dintre cei mai mari oameni de ştiinţă, intrat în istorie prin contribuţiile sale în diferite domenii. Descoperirile şi teoriile lui au pus bazele ştiinţei din timpul lui până în zilele noastre. A fost unul dintre inventatorii unei ramuri a matematicii-aritmetica, alături de Gottfried Wilhelm Leibniz. Este savantul aflat la originea teoriilor care vor revoluţiona ştiinţa în domeniul opticii, matematicii şi mecanicii.

5)    Anders Celsius (1701-1744)

  A fost astronom, fizician şi inventator suedez. Se ocupă în egală măsură şi de geodezie şi de fizică. A studiat aurorele boreale şi a explicat acest fenomen pentru prima dată prin magnetismul terestru. În anul 1742, elaborează un termometru cu mercur bazat pe scara centesimală de temperaturi, unde punctul “0” marca punctul de congelare şi “100” punctul de fierbere al apei. Numele său a fost atribuit unui grad termometric (gradul C).

6)   Benjamin Franklin (1706-1790)

  Este una dintre cele mai cunoscute personalităţi din istoria Statelor Unite, fiind diplomat, om de stiinţa, inventator, filozof, profesor şi om politic. Oricare dintre acestea l–ar fi făcut faimos: a organizat prima bibliotecă din America, a inventat multe lucruri printre care şi paratrăsnetul, i-a uimit pe oamenii de ştiinţă din toată lumea cu experienţele sale de electricitate.

7)   Henry Cavendish (1731-1810)

  A fost fizician şi chimist englez. A descoperit hidrogenul-1766 şi a realizat sinteza apei-1784. A fost primul care a măsurat constanta gravitaţională a lui Newton, printr-o experienţă rămasă celebră, şi a determinat, de asemenea, masa pământului. Geniul său n-a fost cunoscut decât abia în anii 1870, în timp ce Maxwell a descoperit documentele pe care el le lăsase cu 60 de ani înainte.

8)   James Watt (1736-1819)

  A fost un matematician şi inginer scoţian, care a activat într-o perioadă de efervescenţă a revolu-ţiei industriale, ca fiind cel care a adus o impor-tantă îmbunătăţire a funcţionării maşinii cu abur a lui Thomas Newcomen, prin inventarea camerei de condensare a aburului separată. În 1780 a inventat presa de copiat, doi ani mai târziu a adăugat la maşina cu aburi un volant, alţi doi mai târziu un regulator centrifugal şi astfel, evoluţia primei maşini cu aburi se încheia .

9)   Charles Auguste de Coulomb (1736-1806)

  A fost un fizician francez, cunoscut pentru descoperirea legii ce-i poartă numele: definiţia forţei electrostatice de atracţie sau respingere. De asemenea, unitatea de măsură, în Sistemul Internaţional, pentru sarcina electrică a fost numită în cinstea lui.

10)   André Marie Ampere (1775-1836)

  Matematician şi fizician francez. Cercetările sale minuţioase, teoretice şi experimentale, efectuate în domeniul interacţiunii curenţilor electrici şi al magnetismului l-au condus la formularea primei teorii prin care arătă legătura dintre magnetism şi curenţii electrici ca două grupuri de fenomene care iniţial erau considerate diferite. În cinstea lui, unitatea de măsură pentru intensitatea curentului electric îi poartă numele.

11)   Carl Gauss (1777-1855)

  Fizician şi astronom german celebru, unul dintre cei mai mari matematicieni din istorie; s-a remarcat prin contribuţii fundamentale în teoria numerelor şi geometrie, în probabilităţi şi statistică, ca şi prin descoperiri majore în astronomie şi electromagnetism. De asemenea, a inovat cartografia şi topografia, iar una dintre invenţiile sale a fost o versiune timpurie a telegrafului. O reprezentare grafică celebră (curba, clopotul) poartă numele său.

12)   Georg Simon Ohm (1787-1854)

  A fost un fizician german, profesor la universitatea de la Nürnberg. Face studii experimentale a legăturilor între intensitatea curentului electric dintr-un conductor, tensiunea aplicată şi rezistenţa sa. În 1826 emite legea conducţiei electrice, care-i poartă numele. Defineşte ştiinţific fenomenele electrocinetice.

13)   Michael Faraday (1791-1867)

  A fost un fizician şi chimist englez. În fizică face cercetări importante privind cunoaşterea electromagnetismului şi dezvoltarea aplicaţiilor acestuia. Produce curentul electric cu ajutorul magnetismului în anul 1831.

14)   James Prescott Joule (1818-1889)

  Fizician englez autodidact, devine celebru printr-o ingenioasă experienţă în determinarea echivalentului mecanic al caloriei în anul 1842, verificând principiul conservării şi transformării energiei. Enunţă în 1841 legea transformării energiei în conductoarele parcurse de curent electric.

15)   William Thomson-lord Kelvin (1824-1907)

  A fost un fizician britanic care a devenit faimos prin teoria temperaturii absolute, calcularea vechimii Pământului, conceperea primului telegraf care a traversat Atlanticul, ş.a.

16)   James Clerk Maxwell (1831-1879)

  A fost un fizician scoţian, autorul unui set de ecuaţii care descriu legile de bază ale electrodinamicii. Meritul lui fundamental este că a introdus în fizică ideea că lumina şi undele electromagnetice sunt, în esenţă, identice.